2021-01-26 23:03:06

-----------------------------------------------------------
Održane radionice "Stres - potres" za učenike razredne nastave u sklopu Školskog preventivnog programa Centra "Goljak"
 
U sklopu Školskog preventivnog programa stručna služba Centra "Goljak" održala je u svim razredima razredne nastave radionicu za učenike na temu "Stres - potres". Psihologinja Tanja Dejanović Šagadin je u ponedjeljak 18.1. održala radionice u 1.b/2.b i 3.b/4.b razredu, u četvrtak 21.1. u 3.a i 1.a/2.a razredu te u petak 22.1.2021. u 4.a razredu. S učenicima smo razgovarali o emocionalnim reakcijama tijekom i nakon potresa, najvažnijim uputama za ponašanje kod potresa te načinima nošenja sa strahom i drugim emocijama i stresom. Isprobali smo istresanje straha i stresa te duboko disanje, a malo smo zamišljali i naše sigurno mjesto. Na kraju su učenici dobili i diplome za pokazanu hrabrost koje su ih razveselile i učinile još hrabrijim. Za provedbu radionice korišteni su i materijali iz publikacije Djeca i obitelj, prije, tijekom i nakon potresa Poliklinike za zaštiti djece i mladih Grada Zagreba.  
Za osiguravanje podrške ostalim učenicima Centra edukativne materijale je stručna služba poslala razrednicima, kao i roditeljima učenika. 

  

  

    


Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak" Zagreb